Print 

Employment and Pensions (EP)

EP016: NAME OR TITLE OF JOB
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Wave 2 introduced categories.
Questions text also differs.
EP016: In NL-version we ask for ‘title of function’, in generic version ‘name of job'. 
Text of the question  
What is your [main/secondary/{empty}] job called? Please give the
exact name or title.Wat is uw functie in uw [belangrijkste/tweede/{empty}] baan? Geef uw
functietitel of een zo precies mogelijke aanduiding.
___________

Response categories  
___________


EP038: FREQUENCY OF PAYMENT
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
EP038ff: NL-version ‘salaris’ (salary), generic version ‘payment’. 
Text of the question  
Now I'd like to ask some questions about your income from your
[main/secondary/{empty}] job. How often do you get paid?

Nu volgen enkele vragen over het inkomen uit uw
[belangrijkste/tweede/{empty}] baan. Hoe vaak wordt uw salaris
uitbetaald?

Interviewer instructions  
IWER: DO NOT READ OUT

IWER: NIET VOORLEZEN

Response categories  
1. Every week
2. Every two weeks
3. Every calender month/4 weeks
4. Every three months/13 weeks
5. Every six months/26 weeks
6. Every year/12 months/52 weeks
97. Other frequency (specify)

1. per week
2. elke twee weken
3. elke maand/elke vier weken
4. elke drie maanden/elke 13 weken
5. elke zes maanden/elke 26 weken
6. elk jaar/elke 12 maanden/elke 52 weken
97. andersEP041: TAKEN HOME FROM WORK BEFORE TAX
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
EP041ff: NL-version ‘salaris’ (salary), generic version ‘payment’. 
Text of the question  
Before any deductions for tax, national insurance or pension and
health contributions, union dues and so on, about how much was the
last payment?

Hoeveel bedroeg het bruto salaris dat u de afgelopen keer ontvangen
hebt, dus voor aftrek van belastingen, sociale premies,
ziektekostenpremies enz.?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: BEDRAG IN [{EURO}]
typ een getal inEP201: TAKEN HOME FROM WORK AFTER TAX
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
EP201ff: NL-version ‘salaris’ (salary), generic version ‘payment’. 
Text of the question  
And about how much was your last payment after all deductions for
tax, national insurance or pension and health contributions, union
dues and so on?

En wat was uw laatste salaris na aftrek van belasting, sociale
premies, ziektekostenverzekering, pensioenpremie, vakbondbijdrage
enz.?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amountIWER: BEDRAG IN [{EURO}]
typ een getal inEP064: MAIN REASON FOR EARLY RETIREMENT
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
CORRECTED in the RELEASE 2 DATA!
EP064: NL-version, the translated categorys are as follows:
1. I reached mandatory retirement age.
2. Became eligible for public pension
3. Became eligible for occupational pension
4. to 10.: Same as in Generic version
"97. Other" not in generic version
Text of the question  
Please look at card 23.For which reasons did you retire?

Kijkt u naar kaart 23. Wat was de belangrijkste reden om met pensioen
te gaan?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Response categories  
1. Became eligible for public pension
2. Became eligible for private occupational pension
3. Became eligible for a private pension
4. Was offered an early retirement option/window (with special
incentives or bonus)
5. Made redundant (for example pre-retirement)
6. Own ill health
7. Ill health of relative or friend
8. To retire at same time as spouse or partner
9. To spend more time with family
10. To enjoy life

1. ik bereikte de verplichte pensioneringsleeftijd
2. ik kwam in aanmerking voor AOW
3. ik kwam in aanmerking voor werkgeverspensioen
4. ik kreeg vervroegd pensioen aangeboden (d.m.v. een aantrekkelijke
regeling)
5. mijn baan werd opgeheven, ontslagen
6. eigen slechte gezondheid
7. slechte gezondheid van een familielid of vriend
8. om tegelijkertijd met mijn echtgeno(o)t(e) of partner met pensioen
te gaan
9. ik wilde meer tijd met mijn gezin of familie doorbrengen
10. om van het leven te genieten
97. andersEP071: INCOME SOURCES IN LAST YEAR
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
EP071: NL-version, no category 7 and category 6 is somewhat different. Concerning categorys 8-11, most of these are occupational type of pensions 9. Translation/description:

Text of the question  
Please look at card 24.Have you received income from any of these
sources in the year 2003?

Kijkt u naar kaart 24. Hebt u inkomen ontvangen vanuit één van de
genoemde bronnen in 2003?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: LEES VOOR. MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK.

Response categories  
1. Public old age pension
2. Public early retirement or pre-retirement pension
3. Public disability insurance
4. Public unemployment benefit or insurance
5. Public survivor pension from your spouse or partner
6. Public invalidity or incapacity pension
7. War pension
8. Private (occupational) old age pension
9. Private (occupational) early retirement pension
10. Private (occupational) disability or invalidity insurance
11. Private (occupational) survivor pension from your spouse or
partner's job
96.
None of these

1. AOW
2. Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)
3. WAO, Waz of invaliditeitspensioen
4. WW, wachtgeld
5. Algemene nabestaandenwet (Anw, AWW)
6. Algemene bijstandswet (Abw), IOAW/IOAZ, aanvullende
bijstandsuitkering, Toeslagenwet (TW)
8. Aanvullend ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
9. Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen
10. Particuliere invaliditeitsverzekering
11. Aanvullend nabestaandenpensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
96. geen van bovenstaande

1. Public pension: everybody is entitled to this from the age 65.
2. Public pension between, roughly 62-65, in very rare occasions for individuals who need it.
3. Public Disability benefit/insurance, after the age of 65 this becomes ‘disability pension’
4. Unemployment benefit/insurance (public and occupational related)
5. Public Survivor pension (spouse)
6. Public Income support. Incapacity/incapacity supplements.
7. Not relevant.
8. Occupational pension (from the retirement age that holds for that profession, in most cases 65)
9. Early retirement schemes, occupational related
10. Private invalidity/disability insurance
11. Private survivor pension (spouse), occupational related.
96. None of the above


EP078: AVERAGE PAYMENT OF PENSION IN 2003
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
In wave 2, interviewer instructions, question name and question text are changed.
wave 1 - gross value, wave 2 - net value

EP078: NL-version uses the translation of phrase “on average in 2003”, which may be different from the generic version “average payment of .. in 2003” .
Text of the question  
Before taxes, about how large was the average payment of [your public old age pension/your public early retirement or pre-retirement pension/your public disability insurance/your public unemployment benefit or insurance/your public survivor pension from your spouse or partner/your public invalidity or incapacity pension/your war pension/your private (occupational) old age pension/your private (occupational) early retirement pension/your private (occupational) disability or invalidity insurance/your private (occupational) survivor pension from your spouse or partner's job] in 2003?


Hoeveel bedroeg [AOW/Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)/WAO, Waz
of invaliditeitspensioen/WW of wachtgeld/uitkering op basis van de
Algemene nabestaandenwet (Anw, AWW)/bijstand (Abw, IOAW/IOAZ,
TW)/{empty}/aanvullend ouderdomspensioen/vervroegd pensioen (VUT,
FPU, pre-pensioen)/uitkering op basis van uw particuliere
invaliditeitsverzekering/aanvullend nabestaandenpensioen] ongeveer
gemiddeld over 2003, voor aftrek van belastingen (dus bruto)?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount
IWER: BEDRAG IN [{EURO}]
typ een getal inEP074: PERIOD OF INCOME SOURCE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
EP074: NL-version (translated) “how often did you receive this income?” and in the generic version: “what period did that payment cover?” 
Text of the question  
What period did that payment cover?

Hoe vaak ontvangt u deze inkomsten?

Response categories  
1. One week
2. Two weeks
3. Calendar month/4 weeks
4. Three months/13 weeks
5. Six months/26 weeks
6. Full year/12 months/52 weeks
97. Other (specify)

1. eens per week
2. per twee weken
3. per maand/per vier weken
4. per drie maanden/per 13 weken
5. per zes maanden/per 26 weken
6. per jaar/per 12 maanden/per 52 weken
97. anders (specificeer)EP085: RECEIVE CARE INSURANCE PAYMENTS
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
Did you receive regular payments from a long-term care insurance in
2003?

Ontving u in 2003 regelmatig betalingen van een verzekering voor
langdurige zorg, b.v. AWBZ?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NeeEP086: AMOUNT OF CARE INSURANCE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
How much do you get each month from long-term care insurance?

 
Wat is het bedrag dat u per maand ontvangt voor langdurige zorg via
de verzekering?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: Bedrag in [{EURO}]
typ een getal inEP086M: AMOUNT OF CARE INSURANCE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
How much do you get each month from long-term care insurance?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{pre-euro currency}]
enter an amount


EP087: APPLY FOR CARE INSURANCE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Does no apply.
Text of the question  
Did you ever apply for payments from long-term care insurance?

Hebt u ooit een aanvraag voor een uitkering ingediend op basis van uw
langdurige zorgverzekering?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NeeEP088: APPLICATION REJECTED OR PENDING
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
Was your application rejected or is it still pending?

Is deze aanvraag afgewezen of is het nog in behandeling?

Response categories  
1. Rejected
2. Pending

1. afgewezen
2. nog in behandelingEP098: TYPE OF PENSION YOU ARE ENTITLED TO
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
EP098: NL-version, categorys 1 & 2 removed (everyone is entitled to public pension)  Translation/description (see also EP071):

Text of the question  
Which type or types of pension are you entitled to?

 
Op welke hebt u recht?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Response categories  
1. Public old age pension
2. Public early retirement or pre-retirement pension
3. Public disability insurance; sickness/invalidity/incapacity pension
4. Private (occupational) old age pension
5.
Private (occupational) early retirement pension
96. None of these

1. |
2. Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)
3. WAO, Waz of invaliditeitspensioen
4. Aanvullend ouderdomspensioen (via werkgever(s) opgebouwd)
5. Vervroegd pensioen: VUT, FPU, pre-pensioen
96. geen van bovenstaande

1. |
2. Public pension between, roughly 62-65, in very rare occasions for individuals who need it.
3. Public Disability benefit/insurance, ‘disability pension’
4. Occupational pension (from the retirement age that holds for that profession, in most cases 65)
5. Early retirement schemes, occupational related


EP099: PENSION WITH/WITHOUT HEALTH INSURANCE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
Does [the public old age pension/the public early retirement or
pre-retirement pension/the public disability insurance;
sickness/invalidity/incapacity pension/the private (occupational) old
age pension/the private (occupational) early retirement
pension/{empty}/{empty}/{empty}/{empty}] include also health
insurance?

VRAAG NIET RELEVANT VOOR NEDERLAND
Interviewer instructions  

IWER: TYP - (WEIGER)

Response categories  
1. Pension only
2. Pension and health insuranceEP100: PERCENTAGE OF SALARY TO PENSION
GENERIC Netherlands (NL) english
Text of the question  
In total, what percentage of your current gross earnings goes towards
[your public old age pension/your public early retirement or
pre-retirement pension/your public disability insurance;
sickness/invalidity/incapacity pension/your private (occupational)
old age pension/your private (occupational) early retirement
pension/{empty}/{empty}/{empty}/{empty}]?

Hoeveel procent van uw huidige bruto salaris wordt ingehouden voor
[AOW/Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)/WAO, Waz of
invaliditeitspensioen/uw aanvullend ouderdomspensioen/uw vervroegd
pensioen (VUT, FPU, pre-pensioen)/{empty}/{empty}/{empty}/{empty}]?

Interviewer instructions  
IWER: EXCLUDING EMPLOYER'S CONTRIBUTION

IWER: DE WERKGEVERSBIJDRAGE NIET MEEGEREKEND

Response categories  
___________ (0.00..100.00)

___________ (0.00..100.00)EP102: COMPULSORY OF VOLUNTARY PLAN OR FUND
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Does not apply.
Text of the question  
Is participation in [this public old age pension/this public early
retirement or pre-retirement pension/this public disability
insurance; sickness/invalidity/incapacity pension/this private
(occupational) old age pension/this private (occupational) early
retirement pension/{empty}/{empty}/{empty}/{empty}] compulsory or
voluntary?

VRAAG NIET RELEVANT VOOR NEDERLAND

Interviewer instructions  
IWER: TYP - (WEIGER)

Response categories  
1. Compulsory
2. VoluntaryEP105: EARLY RETIREMENT POSSIBILITY
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
IWER added EP105: NL-version, IWER: do asked for categorys 2 and 5 of EP098. (card 26)
Text of the question  
Does this pension offer the possibility to receive payments before
the regular age?

Bestaat er in dit pensioen een mogelijkheid tot vervroegd pensioen?

Interviewer instructions  
IWER: IWER: NIET VRAGEN VOOR DE OPTIES "2. TOP" EN "5. Vervroegd
pensioen (VUT, FPU, Pre-pensioen)".

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NeeEP106: EXPECTED AGE TO COLLECT THIS PENSION
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
see EP105
Text of the question  
At what age do you expect to collect this pension?

Op welke leeftijd denkt u dit pensioen te gaan ontvangen?

Response categories  
___________ (0..120)

___________ (0..120)EP109: PERCENTAGE OF SALARY RECEIVED AS PENSION
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
EP109: NL-version, IWER: ‘including public pension’. Generic IWER not in NL-version. 
Text of the question  
Thinking about the year when you will collect this pension,
approximately, what percentage of your earnings will [your public old
age pension/your public early retirement or pre-retirement
pension/your public disability insurance;
sickness/invalidity/incapacity pension/your private (occupational)
old age pension/your private (occupational) early retirement pension]
amount to?

Op de leeftijd dat u dit pensioen gaat ontvangen, welk percentage van
uw inkomen zal [uw AOW/uw Tijdelijke Overbruggingspensioen (TOP)/uw
WAO, Waz of invaliditeitspensioen/uw aanvullend ouderdomspensioen
(via werkgever(s) opgebouwd)/uw vervroegd pensioen: VUT, FPU,
pre-pensioen] zijn?

Interviewer instructions  
IWER: LAST EARNINGS BEFORE COLLECTING PENSION

IWER: (INCLUSIEF AOW)

Response categories  
___________ (0..100)

___________ (0..100)