Print 

Employment and Pensions (EP)

EP024: NUMBER OF EMPLOYEES
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Explanatory notes  
Questions text slightly differs between wave 1 and 2.
Wave 2 introduced ínterviewer instructions.
CORRECTED in the RELEASE 2 Data. In the BE_DU questionnaire the category numbers had been shifted. 
Text of the question  

How many employees, if any, do you have in your
[main/secondary/{empty}] job?


Indien van toepassing, hoeveel werknemers hebt u in uw
[belangrijkste/tweede/{empty}] baan?

Response categories  

0. None
1. 1 to 5
2. 6 to 15
3. 16 to 24
4. 25 to 199
5. 200 to 499
6. 500 or more


1. geen
2. tussen de 1 en 5 personen
3. tussen de 6 en 15 personen
4. tussen de 16 en 24 personen
5. tussen de 25 en 199 personen
6. tussen de 200 en 499 personen
7. 500 of meer personenEP061: NUMBER OF EMPLOYEES
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Explanatory notes  
CORRECTED in the RELEASE 2 Data. In the BE_DU questionnaire the category numbers had been shifted.
Text of the question  
How many employees, if any, did you have?

Indien van toepassing, hoeveel werknemers had u in dienst?

Interviewer instructions  
IWER: READ ANSWERS OUT

Response categories  
0. None
1. 1 to 5
2. 6 to 15
3. 16 to 24
4. 25 to 199
5. 200 to 499
6. 500 or more

1. geen
2. tussen de 1 en 5 personen
3. tussen de 6 en 15 personen
4. tussen de 16 en 24 personen
5. tussen de 25 en 199 personen
6. tussen de 200 en 499 personen
7. 500 of meer personenEP071: INCOME SOURCES IN LAST YEAR
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Text of the question  
Please look at card 24.Have you received income from any of these
sources in the year 2003?

Kijkt u naar kaart 24. Hebt u inkomen ontvangen vanuit één van de
genoemde bronnen in het jaar 2003?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: LEES VOOR. MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK.

Response categories  
1. Public old age pension
2. Public early retirement or pre-retirement pension
3. Public disability insurance
4. Public unemployment benefit or insurance
5. Public survivor pension from your spouse or partner
6. Public invalidity or incapacity pension
7. War pension
8. Private (occupational) old age pension
9. Private (occupational) early retirement pension
10. Private (occupational) disability or invalidity insurance
11. Private (occupational) survivor pension from your spouse or
partner's job
96.
None of these

1. wettelijk rustpensioen, inbegrepen de inkomensgarantie voor ouderen
2. conventioneel brugpensioen of ander vervroegd pensioen
3. wettelijke uitkering wegens arbeidsongeval of beroepsziekte
4. werkloosheidsuitkering of uitkering voor loopbaanonderbreking of
tijdskrediet
5. wettelijk overlevingspensioen (weduwe- of weduwnaarpensioen)
6. wettelijke uitkering wegens ziekte of invaliditeit of
tegemoetkoming aan personen met een handicap
7. herstelpensioen vanwege de oorlog 1940-1945 of vergoedingspensioen
in vrede- en oorlogstijd
8. bovenwettelijk rustpensioen vanuit onderneming, of
bedrijfspensioenfonds
9. bovenwettelijk brugpensioen of vervroegd pensioen, of toeslag op
brugpensioen of vervroegd pensioen
10. uitkering voor ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval of
beroepsziekte vanuit bedrijfstak of onderneming, of toeslag op de
wettelijke uitkering
11. bovenwettelijk overlevingspensioen vanuit onderneming of
bedrijfspensioenfonds, op basis van vroegere baan echtgeno(o)t(e) of
partner
96. geen van dezeEP098: TYPE OF PENSION YOU ARE ENTITLED TO
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Text of the question  
Which type or types of pension are you entitled to?

 
Op welk type pensioen hebt u recht?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Response categories  
1. Public old age pension
2. Public early retirement or pre-retirement pension
3. Public disability insurance; sickness/invalidity/incapacity pension
4. Private (occupational) old age pension
5.
Private (occupational) early retirement pension
96. None of these

1. wettelijk rustpensioen
2. conventioneel brugpensioen of ander vervroegd pensioen
3. wettelijke uitkering wegens ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval
of beroepsziekte
4. pensioen uit groepsverzekering of pensioenfonds of ander
bedrijfspensioen
5. vervroegd pensioen of toeslag op het brugpensioen vanwege het
bedrijf
96. geen van deze