Print 

Health Care (HC)

HC017: WHAT INPATIENT SURGERY
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
IWER added: "Code all that apply" 
Text of the question  

Please look at card 14. During the last twelve months, have you had any of these surgeries as an inpatient?Kijkt u naar kaart 14. Bent u in de afgelopen twaalf maanden opgenomen geweest voor minimaal één nacht voor een van deze operaties?


Interviewer instructions  
IWER: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NeeHC018: LAST INPATIENT SURGERY
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
IWER not in NL version. 
Text of the question  

Please look at card 14. Which surgery was that?

Kijkt u naar kaart 14. Wat voor een operatie was de laatste?


Interviewer instructions  
IWER: IN CASE OF MORE THAN ONE SURGERY IN LAST YEAR, CODE MOST RECENT

Response categories  

1. Cardiac catheterization, including removal of obstruction, stent
2. Coronary artery bypass graft
3. Insertion, replacement or removal of pacemaker
4. Any ear, nose and throat surgery
5. Any biopsy
6. Hip replacement
7. Knee replacement
8. Surgical treatment of fracture or ortopaedic trauma
9. Hernia repair
10. Cholecystectomy
11. Prostatectomy
12. Hysterectomy
13. Cataract surgery
97. Any other inpatient surgery

1. dotteren
2. bypass
3. plaatsing, vervanging of verwijdering van een pacemaker
4. keel-, neus-, of ooroperatie
5. biopsie
6. heupprothese
7. knieprothese
8. behandeling van botbreuk, of ander orthopedisch letsel
9. chirurgisch herstel van een breuk
10. verwijdering van de galblaas
11. verwijdering van de prostaat
12. verwijdering van de baarmoeder
13. staar operatie
97. een andere operatie tijdens een opname
HC038: RECEIVED CARE FROM PRIVATE PROVIDERS
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
HC038-HC043: category 11 (card 17) does not exist in NL version. In essence category 10 in NL can be 'paid help' (category 11 in generic version).
HC038_ReceivePrivProv (HC038_) RECEIVED CARE FROM PRIVATE PROVIDERS
Text of the question  
Please look at card 17.During the last twelve months, did you receive
any of these types of care from private providers that you paid
yourself or through a private insurance because you would have waited
too long, or you could not get them as much as you needed, in the
National Health System?

Kijkt u naar kaart 17. Hebt u in de afgelopen twaalf maanden gebruik
gemaakt van één van de volgende soorten zorg en daarvoor uit eigen
zak betaald, of daarvoor een aanvullende verzekering afgesloten,
omdat u te lang moest wachten, of die niet in voldoende mate
beschikbaar was bij het Ziekenfonds of uw particuliere verzekering?

Interviewer instructions  
IWER: IF NECESSARY, EXPLAIN REHABILITATION: SPECIFIC CARE TO RESTORE
ESSENTIAL FUNCTIONS SUCH AS MOBILITY, SPEECH, OR CAPACITY TO PERFORM
DAILY ACTIVITIES

IWER: INDIEN NODIG, LEG UIT WAT REVALIDATIE IS: SPECIALE ZORG OM
WEZENLIJKE FUNCTIES TE HERSTELLEN ZOALS BEWEGING, SPRAAK, OF HET
KUNNEN DOEN VAN DAGELIJKSE DINGEN

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NeeHC040: FORGO ANY TYPES OF CARE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
HC038-HC043: category 11 (card 17) does not exist in NL version. In essence category 10 in NL can be 'paid help' (category 11 in generic version).
Text of the question  
Please look at card 17.During the last twelve months, did you forgo
any types of care because of the costs you would have to pay?

Kijkt u naar kaart 17. Hebt u in de afgelopen twaalf maanden afgezien
van enig type van hulp vanwege de kosten die u zou moeten betalen?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NeeHC041: OF CARE FORGO BECAUSE OF COSTS
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
HC038-HC043: category 11 (card 17) does not exist in NL version. In essence category 10 in NL can be 'paid help' (category 11 in generic version).
Text of the question  
Which types of care did you forgo because of the costs you would have
to pay?

Van welke soorten zorg hebt u afgezien vanwege de kosten die u zou
moeten betalen?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Response categories  
1. Surgery
2. Care from a general practitioner
3. Care from a specialist physician
4. Drugs
5. Dental care
6. Hospital (inpatient) rehabilitation
7. Ambulatory (outpatient) rehabilitation
8. Aids and appliances
9. Care in a nursing home
10. Home care
11. Paid home help
97. Any other care not mentioned on this list

1. chirurgie
2. zorg door een huisarts
3. zorg door een specialist
4. medicijnen
5. tandheelkunde
6. revalidatie waarvoor u opgenomen bent in een ziekenhuis
7. revalidatie waarvoor u niet opgenomen bent
8. hulpmiddelen
9. zorg in een verpleeghuis
10. thuiszorg
11. |
97. een andere soort zorg die niet op deze lijst staatHC042: FOREGO CARE BECAUSE UNAVAILABLE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
HC038-HC043: category 11 (card 17) does not exist in NL version. In essence category 10 in NL can be 'paid help' (category 11 in generic version).
Text of the question  
Please look at card 17.During the last twelve months, did you forgo
any types of care because they were not available or not easily
accessible?

Kijkt u naar kaart 17. Hebt u in de afgelopen twaalf maanden afgezien
van een soort zorg omdat die voor u niet of niet gemakkelijk
beschikbaar was?

Interviewer instructions  
IWER: IF NECESSARY, EXPLAIN "AVAILABLE": REASONABLY CLOSE TO HOME,
OPEN AT REASONABLE HOURS, ETC. (FROM THE RESPONDENT'S POINT OF VIEW)

IWER: ALS HET NODIG IS LEG UIT: MET "BESCHIKBAAR" WORDT BEDOELD
REDELIJK DICHT BIJ HUIS, OPEN OP REDELIJKE TIJDEN ENZ. (VANUIT HET
STANDPUNT VAN DE RESPONDENT BEZIEN)

Response categories  
1. Yes
5. No
1. Ja
5. NeeHC043: TYPES OF CARE FORGO BECAUSE UNAVAILABLE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
HC038-HC043: category 11 (card 17) does not exist in NL version. In essence category 10 in NL can be 'paid help' (category 11 in generic version).
Text of the question  
Which types of care did you forgo because they were not available or
not easily accessible?

Van welke soorten zorg hebt u afgezien omdat die niet beschikbaar of
niet gemakkelijk toegankelijk waren?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Response categories  
1. Surgery
2. Care from a general practitioner
3. Care from a specialist physician
4. Drugs
5. Dental care
6. Hospital (inpatient) rehabilitation
7. Ambulatory (outpatient) rehabilitation
8. Aids and appliances
9. Care in a nursing home
10. Home care
11. Paid home help
97. Any other care not mentioned on this list

1. chirurgie
2. zorg door een huisarts
3. zorg door een specialist
4. medicijnen
5. tandheelkunde
6. revalidatie waarvoor u opgenomen bent in een ziekenhuis
7. revalidatie waarvoor u niet opgenomen bent
8. hulpmiddelen
9. zorg in een verpleeghuis
10. thuiszorg
11. |
97. een andere soort zorg die niet op deze lijst staatHC053: HEALTH INSURANCE CATEGORY
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Should not be asked in NL but affected by routing error.
Set to missing in Release 2 User File.
Text of the question  
Please look at card 18. What is your health insurance category in the
National Health Insurance System?

Kijkt u naar kaart 18. Voor welke klasse bent u verzekerd tegen
ziektekosten?

Response categories  
0. Social security institute (private sector employees)
1. Organization for agricultural insurance (rural sector)
2. Self employed persons funds (merchants, craftsmen, etc)
3. Civil servants fund, employees of municipalities
4. Public utilities: telecoms, electricity, trains, metro
5. Health professions, engineers, lawyers
6. Hotel employees
7. Seamen
8. Various bank employees funds
9. Any other social health insurance fund
96. No social health insurance fund

1. eerste klasse
2. tweede klasse
3. derde klasse
96. andersHC054: BASIC HEALTH INSURANCE DEDUCTIBLE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Should not be asked in NL but affected by routing error.
Set to missing in Release 2 User File.
Text of the question  
What is the deduction for your basic health insurance?

Welk jaarlijks eigen risico heeft uw ziektekostenverzekering?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: BEDRAG IN [{EURO}]
typ een getal inHC055: BASIC HEALTH INSURANCE GATEKEEPING
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Should not be asked in NL but affected by routing error.
Set to missing in Release 2 User File.
Text of the question  
Does your basic health insurance contract specify that you must ask
your general practitioner before consulting a specialist doctor?

Moet u volgens uw ziektekostenverzekeringscontract aan uw huisarts
vragen of u een specialist mag raadplegen?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NeeHC056: BASIC HEALTH INSURANCE LIMIT CHOICE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
Should not be asked in NL but affected by routing error.
Set to missing in Release 2 User File.
Text of the question  
Does your basic health insurance contract limit your choice of
doctors?

Beperkt uw ziektekostenverzekeringscontract uw keuze van doktoren?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NeeHC059: CONTRACT VOLUNTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
NL-version has a restricted choice-set, only categories 5, 6, 7, 96 and 97 included. 
Text of the question  
Please look at card 19.Do you have any voluntary health insurance
contract for at least one of the following types of care? If yes,
please say what is covered.

Kijkt u naar kaart 19. Hebt u een particuliere verzekering voor één
of meer van de volgende soorten zorg?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Response categories  
1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with access to specialists through a general
practitioner
3. Medical care with unrestricted choice of doctors
4. Medical care with limited choice of doctors
5. Dental care
6. Full coverage of drugs expenses
7. Partial coverage of drugs expenses
8. Hospital care with unrestricted choice of hospitals and clinics
9. Hospital care with limited choice of hospitals and clinics
10. Long term care in nursing home
11. Nursing care at home in case of chronic disease or disability
12. Home help
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

5. tandheelkunde
6. volledige vergoeding van medicijnen
7. gedeeltelijke vergoeding van medicijnen
96. geen vrijwillige ziektekostenverzekering
97. andere vorm van vrijwillige ziektekostenverzekeringHC060: CONTRACT VOLUNTARY, SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
HC060: NL-version has a restricted choice-set, only categories 3, 4, 96 and 97. 
Text of the question  
Please look at card 20.Do you have any voluntary, supplementary or
private health insurance for at least one of the following types of
care in order to complement the coverage offered by the National
Health System? If yes, please say what is covered.

Kijkt u naar kaart 20. Hebt u een vrijwillige of aanvullende
ziektekostenverzekering voor de volgende soorten zorg als aanvulling
op wat het ziekenfonds biedt?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Response categories  

1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with an extended choice of doctors
3. Dental care
4. A larger choice of drugs and/or full drugs expenses (no
participation)
5. An extended choice of hospitals and clinics for hospital care
6. (Extended) Long term care in a nursing home
7. (Extended) Nursing care at home in case of chronic disease or
disability
8. (Extended) Home help for activities of daily living (household,
etc.)
9. Full coverage of costs for doctor visits (no participation)
10. Full coverage of costs for hospital care (no participation)
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

3. tandheelkunde
4. een grotere keuze aan medicijnen en/of volledige vergoeding van
medicijnen
96. geen vrijwillige ziektekostenverzekering
97. andere vorm van vrijwillige ziektekostenverzekeringHC039: TYPE OF RECEIVED CARE FROM PRIVATE PROVIDERS
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
HC038-HC043: category 11 (card 17) does not exist in NL version. In essence category 10 in NL can be 'paid help' (category 11 in generic version).
Text of the question  
Which types of care did you receive?

Welke soorten zorg kreeg u?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Response categories  
1. Surgery
2. Care from a general practitioner
3. Care from a specialist physician
4. Drugs
5. Dental care
6. Hospital (inpatient) rehabilitation
7. Ambulatory (outpatient) rehabilitation
8. Aids and appliances
9. Care in a nursing home
10. Home care
11. Paid home help
97. Any other care not mentioned on this list

1. chirurgie
2. zorg door een huisarts
3. zorg door een specialist
4. medicijnen
5. tandheelkunde
6. revalidatie waarvoor u opgenomen bent in een ziekenhuis
7. revalidatie waarvoor u niet opgenomen bent
8. hulpmiddelen
9. zorg in een verpleeghuis
10. thuiszorg
11. |
97. een andere soort zorg die niet op deze lijst staat