Print 

Health Care (HC)

HC038: RECEIVED CARE FROM PRIVATE PROVIDERS
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Explanatory notes  
Interviewer Instruction that question DOES NOT APPLY for Belgium. Thus HC039 does not apply either.
HC038_ RECEIVED CARE FROM PRIVATE PROVIDERS
Text of the question  
Please look at card 17.During the last twelve months, did you receive
any of these types of care from private providers that you paid
yourself or through a private insurance because you would have waited
too long, or you could not get them as much as you needed, in the
National Health System?

Interviewer instructions  
IWER: IF NECESSARY, EXPLAIN REHABILITATION: SPECIFIC CARE TO RESTORE
ESSENTIAL FUNCTIONS SUCH AS MOBILITY, SPEECH, OR CAPACITY TO PERFORM
DAILY ACTIVITIES

IWER: VRAAG IRRELEVANT VOOR BELGIë. TYP IN "CTRL-R" (WEIGERING)

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. NeeHC053: HEALTH INSURANCE CATEGORY
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Text of the question  
Please look at card 18. What is your health insurance category in the
National Health Insurance System?

Kijkt u naar kaart 18. In het kader van de ziekteverzekering, tot
welk van deze categorieën behoort u?

Response categories  
0. Social security institute (private sector employees)
1. Organization for agricultural insurance (rural sector)
2. Self employed persons funds (merchants, craftsmen, etc)
3. Civil servants fund, employees of municipalities
4. Public utilities: telecoms, electricity, trains, metro
5. Health professions, engineers, lawyers
6. Hotel employees
7. Seamen
8. Various bank employees funds
9. Any other social health insurance fund
96. No social health insurance fund

11. algemeen stelsel zonder voorkeurstarief
12. ambtenaar zonder voorkeurstarief
13. algemeen stelsel met verhoogde terugbetaling/voorkeurstarief, bv.
WIGW
14. zelfstandige, zonder voorkeurstarief
15. zelfstandige, met verhoogde terugbetaling of voorkeurstarief, bv.
WIGWHC054: BASIC HEALTH INSURANCE DEDUCTIBLE
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Text of the question  
What is the deduction for your basic health insurance?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: DEZE VRAAG IS NIET RELEVANT VOOR BELGIE. GELIEVE "CTRL-R"
(WEIGERING) IN TE TYPEN
typ een getal inHC055: BASIC HEALTH INSURANCE GATEKEEPING
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Text of the question  
Does your basic health insurance contract specify that you must ask
your general practitioner before consulting a specialist doctor?

Interviewer instructions  
IWER: DEZE VRAAG IS NIET RELEVANT VOOR BELGIë. GELIEVE EEN 5 IN TE
TYPEN

Response categories  
1. Yes
5. NoHC056: BASIC HEALTH INSURANCE LIMIT CHOICE
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Text of the question  
Does your basic health insurance contract limit your choice of
doctors?

Interviewer instructions  
IWER: DEZE VRAAG IS NIET RELEVANT VOOR BELGIë. GELIEVE EEN 5 IN TE
TYPEN

Response categories  
1. Yes
5. NoHC058: HEALTH INSURANCE STATUS
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Explanatory notes  
Country Specific Categories
Text of the question  
Is your coverage by the National Health Insurance System statutory or
is it your own choice?

Kijkt u naar kaart 18. In het kader van de ziekteverzekering, tot
welk van deze categorieën behoort u?

Response categories  
1. Statutory
2. My own choice

11. Algemene regeling zonder voorkeurtarief
12. Algemene regeling met voorkeurtarief, b.v. WIGW
13. Zelfstandige zonder voorkeurtarief, alleen grote risico’s
14. Zelfstandige zonder voorkeurtarief, grote en kleine risico’s in
de verplichte verzekering
15. Zelfstandige zonder voorkeurtarief, grote risico’s in de
verplichte verzekering en vrije verzekering voor kleine risico’s
16. Zelfstandige met voorkeurtarief, alleen grote risico’s
17. Zelfstandige met voorkeurtarief, grote en kleine risico’s in de
verplichte verzekering
18. Zelfstandige met voorkeurtarief, grote risico’s in de verplichte
verzekering en vrije verzekering voor kleine risico’s
96.
Geen van dezeHC059: CONTRACT VOLUNTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Explanatory notes  
BE-version has a restricted choice-set, only categories 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 96 and 97 included. 
Text of the question  
Please look at card 19.Do you have any voluntary health insurance
contract for at least one of the following types of care? If yes,
please say what is covered.

Kijkt u naar kaart 19. Bent u vrijwillig verzekerd voor tenminste één
van de volgende soorten zorg? Zo ja, kunt u mij dan zeggen welke
soort zorg verzekerd is.

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: CODEER ALLE ITEMS DIE VAN TOEPASSING ZIJN

Response categories  
1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with access to specialists through a general
practitioner
3. Medical care with unrestricted choice of doctors
4. Medical care with limited choice of doctors
5. Dental care
6. Full coverage of drugs expenses
7. Partial coverage of drugs expenses
8. Hospital care with unrestricted choice of hospitals and clinics
9. Hospital care with limited choice of hospitals and clinics
10. Long term care in nursing home
11. Nursing care at home in case of chronic disease or disability
12. Home help
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1.medische zorg met toegang tot specialisten
2. (NIET RELEVANT)
3. medische zorg met ongelimiteerde keuze van arts
4.(NIET RELEVANT)
5 .behandeling door tandarts
6. (NIET RELEVANT)
7. gedeeltelijke vergoeding van medicijnen
8. zorg in ziekenhuis
9. (NIET RELEVANT)
10. langdurige zorg in rust- en verzorgingstehuis
11. thuisverpleging in geval van chronische ziekte of handicap
12. thuishulp (voor huishoudelijk werk)
96. geen vrijwillige ziekteverzekering
97. andere vorm van vrijwillige ziekteverzekeringHC060: CONTRACT VOLUNTARY, SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Explanatory notes  
Only Categories 3, 4, 8, 10, 96, and 97 from the generic version, but additional categories 11 to 22 in BE_DU.
Text of the question  
Please look at card 20.Do you have any voluntary, supplementary or
private health insurance for at least one of the following types of
care in order to complement the coverage offered by the National
Health System? If yes, please say what is covered.

Kijkt u naar kaart 20. Hebt u een aanvullende of vrijwillige
ziekteverzekering, bij uw ziekenfonds of bij een privé-maatschappij,
als aanvulling op de verplichte ziekteverzekering?
We bedoelen hier
niet de gewone bijdrage aan het ziekenfonds, maar bijkomende
verzekeringen, zoals een hospitalisatieverzekering. Voor welke van de
genoemde soorten zorg hebt u zo'n aanvullende verzekering?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: CODEER ALLE ITEMS DIE VAN TOEPASSING ZIJN

Response categories  

1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with an extended choice of doctors
3. Dental care
4. A larger choice of drugs and/or full drugs expenses (no
participation)
5. An extended choice of hospitals and clinics for hospital care
6. (Extended) Long term care in a nursing home
7. (Extended) Nursing care at home in case of chronic disease or
disability
8. (Extended) Home help for activities of daily living (household,
etc.)
9. Full coverage of costs for doctor visits (no participation)
10. Full coverage of costs for hospital care (no participation)
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1. (NIET RELEVANT)
2. (NIET RELEVANT)
3. tandheelkunde en orthodontie
4. terugbetaling homeopatische medicijnen
5. (NIET RELEVANT)
6. (NIET RELEVANT)
7. (NIET RELEVANT)
8. (uitgebreide) hulp aan huis voor dagelijkse activiteiten
9. (NIET RELEVANT)
10. volledige terugbetaling van ziekenhuiskosten
11. terugbetaling kosten éénpersoonskamer
12. terugbetaling voorgeschreven prothese en hulpmiddelen (bijv.
bril, hoorapparaat)
13. terugbetaling kosten ambulance
14. verzorging in het buitenland
15. logopedie
16. pedicure
17. verzorgingsmateriaal (incontinentiemateriaal, glucosestrips…)
18. brillen en prothesen
19. alternatieve geneeswijzen
20. Verpleegkundige hulp aan huis
21. gezins- en bejaardenhulp
22. ziekenvervoer
96. geen aanvullende verzekering
97. andereHC039: TYPE OF RECEIVED CARE FROM PRIVATE PROVIDERS
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Explanatory notes  
Interviewer Instruction that question DOES NOT APPLY for Belgium.
Text of the question  
Which types of care did you receive?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: VRAAG IRRELEVANT VOOR BELGIë. TYPE IN "CTRL-R" (WEIGERING)

Response categories  
1. Surgery
2. Care from a general practitioner
3. Care from a specialist physician
4. Drugs
5. Dental care
6. Hospital (inpatient) rehabilitation
7. Ambulatory (outpatient) rehabilitation
8. Aids and appliances
9. Care in a nursing home
10. Home care
11. Paid home help
97. Any other care not mentioned on this list

1. operatie
2. behandeling door een huisarts
3. behandeling door een specialist
4. medicijnen
5. behandeling door tandarts
6. revalidatie waarvoor u opgenomen bent in ziekenhuis
7. ambulante revalidatie (niet opgenomen in ziekenhuis)
8. hulpmiddelen zoals een bril, hoorapparaat, enz.
9. zorg in een rust- en verzorgingstehuis
10. thuiszorg
11. betaalde thuiszorg
97. ander soort zorgen