Print 

Demographics (DN)

DN009: WHERE LIVED SINCE 1989
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  

Where have you lived on November 1st 1989, that is before the Berlin wall came down – in the GDR, in the FRG, or elsewhere?

Response categories  

1. GDR
2. FRG
3. ElsewhereDN010: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school leaving certificate or school degree that you have obtained? Titta på kort B. Vilken är din högsta  grundutbildning?
Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (also abroad)
1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt
yrkesutbildning minst ett år
95. ännu ingen examen/fortfarande i utbildning
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)
1. Elementary school (equivalent) less than six years (1)
2. Elementary school 6-8 years (1)
3. Elementary school diploma and at least one year of vocational training (2)
4. Elementary school and secondary grammar school (8 years) (1)
5. 9-year compulsory school diploma (2)
6. Lower school certificate (2)
7. Compulsory school diploma or Lower school certificate, and vocational training for at least one year (2)


DN012: FURTHER EDUCATION
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational training do you have? Titta på kort 3. Vilken högre utbildning har du?
Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY
IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA
Response categories  

1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)


1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ
fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97. Annan utbildning (även utomlands)
1.(girls' school) (3)
2. upper secondary school two years (3)
3. upper secondary school three or four years (3)
4. College and univeristy studies at least one year but not university degree (4)
5. (5)


DN014: MARITAL STATUS
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  

Category 2 is common-law husband or wife


Text of the question  

Please look at card 4. What is your marital status?


Titta på kort 4.Vilket är ditt civilstånd?

Response categories  

1. Married and living together with spouse
2. Registered partnership
3. Married, living separated from spouse
4. Never married
5. Divorced
6. Widowed

1. Gift och sammanboende med man/hustru
2. Sambo
3. Gift men lever åtskilda
4. Aldrig gift
5. Skild
6. änka/änklingDN016: YEAR OF REGISTERED PARTNERSHIP
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  

Question asks for common-law husband or wife. 

Text of the question  
In which year did you register your partnership? (1890..2004)Vilket år blev ni sambo? (1890..2003)DN021: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school certificate or degree that [your/your/your/your/your/your] [{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late] [husband/wife/husband/wife/husband/wife] has obtained?


Titta på kort B. Vilken grundutbildning har/hade
[din/din/din/din/din/din]
[{tom}/{tom}/ex-/ex-/tidigare/tidigare][man/hustru/man/hustru/man/hust
ru]?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (or abroad)

1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt
yrkesutbildning minst ett år
95. ännu ingen examen/fortfarande i utbildning
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)DN023: FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational
training does [your/your/your/your/your/your]
[{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late]
[husband/wife/husband/wife/husband/wife] have?

Titta på kort 3. Vilken högre utbildning har/hade
[din/din/din/din/din/din] [{tom}/{tom}/ex-/ex-/tidigare/tidigare]
[man/hustru/man/hustru/man/hustru]?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA

Response categories  
1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)

1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ
fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97. Annan utbildning (även utomlands)