Print 

Demographics (DN)

DN009: WHERE LIVED SINCE 1989
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply
Text of the question  

Where have you lived on November 1st 1989, that is before the Berlin wall came down – in the GDR, in the FRG, or elsewhere?

Response categories  

1. GDR
2. FRG
3. ElsewhereDN010: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school leaving certificate or school degree that you have obtained?

Se kort 2. Hviad er den højeste skoleuddannelse, De har fuldført?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (also abroad)

1. 7. klasse eller kortere
2. 8. klasse
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen
4. 10. klasse, realeksamen
5. Studentereksamen eller HF
6. Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen
(HTX)
95. Endnu ingen uddannelse/går stadig i skole
96. Ingen
97. Anden skole (også skole i udlandet)

1. 7. class or shorter (2)
2. 8. class (2)
3. 9. class (2)
4. 10. class (2)
5. Upper secondary school leaving examination (A-levels) (3)
6. The same as for code 5 but specialized in ether business or technical topics (3)DN012: FURTHER EDUCATION
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Only ISCED-code available.
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational training do you have? Se venligst kort 3. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har De fuldført?
Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY
IWER: Gerne flere svar.
Response categories  

1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)


1. Specialarbejderuddannelse
2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse
3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed
4. Kort videregående uddannelse (under 3 år)
5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
6. Lang videregående uddannelse (over 4 år)
95. Er stadig under videregående uddannelse eller faglig uddannelse
96. Ingen
97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/uddannelse i udlandet)
1. (3)
2. (3)
3. (3)
4. (5)
5. (5)
6. (5)


DN021: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school certificate or degree that [your/your/your/your/your/your] [{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late] [husband/wife/husband/wife/husband/wife] has obtained?


Se venligst på kort 2. Hvad er højeste skoleuddannelse/eksamen
[Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres]
[{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone]
har fuldført?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (or abroad)

1. 7. klasse eller kortere
2. 8. klasse
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen
4. 10. klasse, realeksamen
5. Studentereksamen eller HF
6. Højere Handelseksamen (HH, HF, HHX) eller højere teknisk eksamen
(HTX)
95. Endnu ingen uddannelse/går stadig i skole
96. Ingen
97. Anden skole (også skole i udlandet)DN023: FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational
training does [your/your/your/your/your/your]
[{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late]
[husband/wife/husband/wife/husband/wife] have?

Se venligst på kort 3. Hvilke videregående uddannelser eller
erhvervsuddannelser har [Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres]
[{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde] [mand/kone/mand/kone/mand/kone]
fuldført?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: Gerne flere svar.

Response categories  
1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)

1. Specialarbejderuddannelse
2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannesle
3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed
4. Kort videregående uddannelse (under 3 år)
5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
6. Lang videregående uddannelse (over 4 år)
95. Er stadig under videregående uddannelse eller faglig uddannelse
96. Ingen
97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/udannelse i udlandet)