Print 

Employment and Pensions (EP)

EP009: EMPLOYEE OR A SELF-EMPLOYED
GENERIC Sweden (SE)
Explanatory notes  
In wave 2, interviewer instructions were removed.
Question text also slightly differs.
Category "2. Civil servant" not included.
Text of the question  
In your [main/secondary/{empty}] job are you an employee, a civil
servant, or a self-employed?


Utför du ditt [huvusakliga/andra/{tom}] arbete som anställd eller
egenföretagare?

Filter instructions  
Interviewer instructions  
IWER: IF RESPONDENT SAYS HE/SHE WORKS BOTH AS AN EMPLOYED AND AS A
SELF-EMPLOYED, THIS IS TO BE TREATED AS TWO DIFFERENT JOBS


IWER: OM RESPONDENTEN SVARAR BåDE ANSTäLLD OCH EGENFöRETAGARE SKALL
DETTA BETRAKTAS SOM TVå OLIKA JOBB. Gå TILLBAKA TILL FRåGA EP007 OCH
äNDRA TILL "JA" OM RESPONDENTEN SVARAT "NEJ".

Response categories  
1. Employee
2. Civil servant
3. Self-employed

1. Anställd
2.|
3. Egenföretagare