Print 

Health Care (HC)

HC017: WHAT INPATIENT SURGERY
GENERIC Netherlands (NL)
Explanatory notes  
IWER added: "Code all that apply" 
Text of the question  

Please look at card 14. During the last twelve months, have you had any of these surgeries as an inpatient?Kijkt u naar kaart 14. Bent u in de afgelopen twaalf maanden opgenomen geweest voor minimaal één nacht voor een van deze operaties?


Filter instructions  
Interviewer instructions  
IWER: MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nee