Print 

Employment and Pensions (EP)

EP201: TAKEN HOME FROM WORK AFTER TAX
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Additional IWER: Amount in [local coins] - note that deductions of expenses for unemployment insurance and union are normally not deducted by the employer on the salary statement. The same can be case for a specific health insurance.  
Text of the question  
And about how much was your last payment after all deductions for
tax, national insurance or pension and health contributions, union
dues and so on?

Og ca. hvor meget var Deres sidste løn efter alle fradrag for skat, arbejdsmarkedsbidrag, arbejdsmarkedspensioner, sociale pensioner, særlige helbredsforsikringer samt udgifter til arbejdsløshedskasse, efterlønsbidrag, fagforeninger osv.?
Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amountIWER: Beløb i [[{lokal møntsort}]] - Vær opmærksom på, at fradrag for udgifter til arbejdsløshedskasse og fagforening normalt ikke fratrækkes af arbejdsgiveren på lønsedlen. Det samme vil i nogle tilfælde gælde en særlig helbredsforsikring.
Skriv et beløb