Print 

Health Care (HC)

HC042: FOREGO CARE BECAUSE UNAVAILABLE
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
HC038-HC043: category 11 (card 17) does not exist in NL version. In essence category 10 in NL can be 'paid help' (category 11 in generic version).  
Text of the question  
Please look at card 17.During the last twelve months, did you forgo
any types of care because they were not available or not easily
accessible?

Kijkt u naar kaart 17. Hebt u in de afgelopen twaalf maanden afgezien
van een soort zorg omdat die voor u niet of niet gemakkelijk
beschikbaar was?

Interviewer instructions  
IWER: IF NECESSARY, EXPLAIN "AVAILABLE": REASONABLY CLOSE TO HOME,
OPEN AT REASONABLE HOURS, ETC. (FROM THE RESPONDENT'S POINT OF VIEW)

IWER: ALS HET NODIG IS LEG UIT: MET "BESCHIKBAAR" WORDT BEDOELD
REDELIJK DICHT BIJ HUIS, OPEN OP REDELIJKE TIJDEN ENZ. (VANUIT HET
STANDPUNT VAN DE RESPONDENT BEZIEN)

Response categories  
1. Yes
5. No
1. Ja
5. Nee