Print 

Health Care (HC)

HC038: RECEIVED CARE FROM PRIVATE PROVIDERS
GENERIC Netherlands (NL) english
Explanatory notes  
HC038-HC043: category 11 (card 17) does not exist in NL version. In essence category 10 in NL can be 'paid help' (category 11 in generic version).
HC038_ReceivePrivProv (HC038_) RECEIVED CARE FROM PRIVATE PROVIDERS
 
Text of the question  
Please look at card 17.During the last twelve months, did you receive
any of these types of care from private providers that you paid
yourself or through a private insurance because you would have waited
too long, or you could not get them as much as you needed, in the
National Health System?

Kijkt u naar kaart 17. Hebt u in de afgelopen twaalf maanden gebruik
gemaakt van één van de volgende soorten zorg en daarvoor uit eigen
zak betaald, of daarvoor een aanvullende verzekering afgesloten,
omdat u te lang moest wachten, of die niet in voldoende mate
beschikbaar was bij het Ziekenfonds of uw particuliere verzekering?

Interviewer instructions  
IWER: IF NECESSARY, EXPLAIN REHABILITATION: SPECIFIC CARE TO RESTORE
ESSENTIAL FUNCTIONS SUCH AS MOBILITY, SPEECH, OR CAPACITY TO PERFORM
DAILY ACTIVITIES

IWER: INDIEN NODIG, LEG UIT WAT REVALIDATIE IS: SPECIALE ZORG OM
WEZENLIJKE FUNCTIES TE HERSTELLEN ZOALS BEWEGING, SPRAAK, OF HET
KUNNEN DOEN VAN DAGELIJKSE DINGEN

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nee