Print 

Health Care (HC)

HC058: HEALTH INSURANCE STATUS
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply  
Text of the question  
Is your coverage by the National Health Insurance System statutory or
is it your own choice?

Er Deres dækning af den offentlige sygeforsikring lovbestemt eller er
det Deres eget valg?

Interviewer instructions  
IWER: Svaret bør være ja, fordi alle i Danmark med cpr-nummer er
dækket af den offentlige sygesikring.

Response categories  
1. Statutory
2. My own choice

1. Lovbestemt
2. Mit eget valg