Print 

Health Care (HC)

HC057: HEALTH INSURANCE COVERAGE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  

does not apply

 
Text of the question  
Are you covered by the National Health Insurance System?

Er De dækket af den offentlige sygeforsikring?

Interviewer instructions  
IWER: Spørgsmålet er så godt som overflødigt i Danmark, men vi er af
sammenlignelighedshensyn nødt til at stille det.

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej