Print 

Health Care (HC)

HC056: BASIC HEALTH INSURANCE LIMIT CHOICE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply  
Text of the question  
Does your basic health insurance contract limit your choice of
doctors?

Begrænser den sygesikringsgruppe, De har valgt, Deres valg af læger?

Interviewer instructions  
IWER: IWER: SE I SPøRGSMåLET OM BEGRæNSNING BORT FRA, AT MEDLEMMER AF
GRUPPE 2 SKAL BETALE ET VIST BELøB FOR KONSULTATIONER.

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej