Print 

Health Care (HC)

HC055: BASIC HEALTH INSURANCE GATEKEEPING
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply  
Text of the question  
Does your basic health insurance contract specify that you must ask
your general practitioner before consulting a specialist doctor?

Skal De i den sygesikringsgruppe, De har valgt, konsultere en
almindelig praktiserende læge, før De går til en speciallæge?

Response categories  
1. Yes
5. No

1. Ja
5. Nej