Print 

Health Care (HC)

HC054: BASIC HEALTH INSURANCE DEDUCTIBLE
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
does not apply  
Text of the question  
What is the deduction for your basic health insurance?

Hvad er fradraget for Deres almindelige sygeforsikring?

Interviewer instructions  
IWER: AMOUNT IN [{local currency}]
enter an amount

IWER: Kan udfyldes med 0, fordi der ikke betales særskilt for
offentlig sygeforsikring i Danmark
Skriv et beløb