Print 

Health Care (HC)

HC060: CONTRACT VOLUNTARY, SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Explanatory notes  
Only Categories 3, 4, 8, 10, 96, and 97 from the generic version, but additional categories 11 to 22 in BE_DU.  
Text of the question  
Please look at card 20.Do you have any voluntary, supplementary or
private health insurance for at least one of the following types of
care in order to complement the coverage offered by the National
Health System? If yes, please say what is covered.

Kijkt u naar kaart 20. Hebt u een aanvullende of vrijwillige
ziekteverzekering, bij uw ziekenfonds of bij een privé-maatschappij,
als aanvulling op de verplichte ziekteverzekering?
We bedoelen hier
niet de gewone bijdrage aan het ziekenfonds, maar bijkomende
verzekeringen, zoals een hospitalisatieverzekering. Voor welke van de
genoemde soorten zorg hebt u zo'n aanvullende verzekering?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: CODEER ALLE ITEMS DIE VAN TOEPASSING ZIJN

Response categories  

1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with an extended choice of doctors
3. Dental care
4. A larger choice of drugs and/or full drugs expenses (no
participation)
5. An extended choice of hospitals and clinics for hospital care
6. (Extended) Long term care in a nursing home
7. (Extended) Nursing care at home in case of chronic disease or
disability
8. (Extended) Home help for activities of daily living (household,
etc.)
9. Full coverage of costs for doctor visits (no participation)
10. Full coverage of costs for hospital care (no participation)
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1. (NIET RELEVANT)
2. (NIET RELEVANT)
3. tandheelkunde en orthodontie
4. terugbetaling homeopatische medicijnen
5. (NIET RELEVANT)
6. (NIET RELEVANT)
7. (NIET RELEVANT)
8. (uitgebreide) hulp aan huis voor dagelijkse activiteiten
9. (NIET RELEVANT)
10. volledige terugbetaling van ziekenhuiskosten
11. terugbetaling kosten éénpersoonskamer
12. terugbetaling voorgeschreven prothese en hulpmiddelen (bijv.
bril, hoorapparaat)
13. terugbetaling kosten ambulance
14. verzorging in het buitenland
15. logopedie
16. pedicure
17. verzorgingsmateriaal (incontinentiemateriaal, glucosestrips…)
18. brillen en prothesen
19. alternatieve geneeswijzen
20. Verpleegkundige hulp aan huis
21. gezins- en bejaardenhulp
22. ziekenvervoer
96. geen aanvullende verzekering
97. andere