Print 

Health Care (HC)

HC059: CONTRACT VOLUNTARY HEALTH INSURANCE
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Explanatory notes  
BE-version has a restricted choice-set, only categories 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 96 and 97 included.   
Text of the question  
Please look at card 19.Do you have any voluntary health insurance
contract for at least one of the following types of care? If yes,
please say what is covered.

Kijkt u naar kaart 19. Bent u vrijwillig verzekerd voor tenminste één
van de volgende soorten zorg? Zo ja, kunt u mij dan zeggen welke
soort zorg verzekerd is.

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: CODEER ALLE ITEMS DIE VAN TOEPASSING ZIJN

Response categories  
1. Medical care with direct access to specialists
2. Medical care with access to specialists through a general
practitioner
3. Medical care with unrestricted choice of doctors
4. Medical care with limited choice of doctors
5. Dental care
6. Full coverage of drugs expenses
7. Partial coverage of drugs expenses
8. Hospital care with unrestricted choice of hospitals and clinics
9. Hospital care with limited choice of hospitals and clinics
10. Long term care in nursing home
11. Nursing care at home in case of chronic disease or disability
12. Home help
96. No voluntary health insurance at all
97. Any other type of voluntary health insurance

1.medische zorg met toegang tot specialisten
2. (NIET RELEVANT)
3. medische zorg met ongelimiteerde keuze van arts
4.(NIET RELEVANT)
5 .behandeling door tandarts
6. (NIET RELEVANT)
7. gedeeltelijke vergoeding van medicijnen
8. zorg in ziekenhuis
9. (NIET RELEVANT)
10. langdurige zorg in rust- en verzorgingstehuis
11. thuisverpleging in geval van chronische ziekte of handicap
12. thuishulp (voor huishoudelijk werk)
96. geen vrijwillige ziekteverzekering
97. andere vorm van vrijwillige ziekteverzekering