Print 

Demographics (DN)

DN012: FURTHER EDUCATION
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.  
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational training do you have? Titta på kort 3. Vilken högre utbildning har du?
Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY
IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA
Response categories  

1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)


1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ
fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97. Annan utbildning (även utomlands)
1.(girls' school) (3)
2. upper secondary school two years (3)
3. upper secondary school three or four years (3)
4. College and univeristy studies at least one year but not university degree (4)
5. (5)