Print 

Demographics (DN)

DN010: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OBTAINED
GENERIC Sweden (SE) english
Explanatory notes  
Country specific categories of education, ISCED-codes in brackets.  
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school leaving certificate or school degree that you have obtained? Titta på kort B. Vilken är din högsta  grundutbildning?
Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (also abroad)
1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt
yrkesutbildning minst ett år
95. ännu ingen examen/fortfarande i utbildning
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)
1. Elementary school (equivalent) less than six years (1)
2. Elementary school 6-8 years (1)
3. Elementary school diploma and at least one year of vocational training (2)
4. Elementary school and secondary grammar school (8 years) (1)
5. 9-year compulsory school diploma (2)
6. Lower school certificate (2)
7. Compulsory school diploma or Lower school certificate, and vocational training for at least one year (2)