Print 

Demographics (DN)

DN023: FURTHER EDUCATION OR VOCATIONAL TRAINING OBTAINED OF PARTNER
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational
training does [your/your/your/your/your/your]
[{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late]
[husband/wife/husband/wife/husband/wife] have?

Titta på kort 3. Vilken högre utbildning har/hade
[din/din/din/din/din/din] [{tom}/{tom}/ex-/ex-/tidigare/tidigare]
[man/hustru/man/hustru/man/hustru]?

Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY

IWER: KODA ALLA TILLäMPLIGA

Response categories  
1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)

1. Normalskolekompetens (flickskola)
2. Tvåårigt gymnasium
3. Tre- eller fyraårigt gymnasium
4. Utbildning minst ett år utöver gymnasium eller flickskola, men EJ
fullständig högskoleexamen
5. Examen från universitet/högskola efter minst tre års studier
96. Ingen gymnasial eller högre utbildning
97. Annan utbildning (även utomlands)