Print 

Demographics (DN)

DN021: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
GENERIC Sweden (SE) english
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school certificate or degree that [your/your/your/your/your/your] [{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late] [husband/wife/husband/wife/husband/wife] has obtained?


Titta på kort B. Vilken grundutbildning har/hade
[din/din/din/din/din/din]
[{tom}/{tom}/ex-/ex-/tidigare/tidigare][man/hustru/man/hustru/man/hust
ru]?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (or abroad)

1. Folkskola (motsvarande) mindre än sex år
2. Folkskola 6-8 år
3. Folkskoleexamen och yrkesutbildning minst ett år
4. Folkskola och läroverk åtta år
5. Avgångsbetyg från nioårig grundskola
6. Realexamen
7. Avgångsbetyg från grundskola eller realexamen, samt
yrkesutbildning minst ett år
95. ännu ingen examen/fortfarande i utbildning
96. Ingen utbildning
97. Annan grundutbildning (även utomlands)