Print 

Demographics (DN)

DN021: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
GENERIC Netherlands (NL) english
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school certificate or degree that [your/your/your/your/your/your] [{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late] [husband/wife/husband/wife/husband/wife] has obtained?


Kijkt u naar kaart 2. Wat is de hoogste opleiding die
[uw/uw/uw/uw/uw/uw] [{empty}/{empty}/ex-/ex-/overleden /overleden
][man/vrouw/man/vrouw/man/vrouw] heeft gevolgd?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (or abroad)

1. Basisonderwijs
2. VGLO of LAVO
3. Voortgezet speciaal onderwijs (b.v. MLK, VSO, LOM, MAVO of MULO)
4. HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS, Lyceum
5. Lager beroepsonderwijs (b.v. LTS, LEAO, Lagere Land- en
Tuinbouwschool)
6.
Middelbaar beroepsonderwijs (b.v. MTS, MEAO, Middelbare Land- en
Tuinbouwschool)
7. Hoger beroepsonderwijs (b.v. HTS, HEAO, opleidingen MO-akten)
8. Hoger beroepsonderwijs 2e fase (b.v. accountant NIVRA, opleidingen
MO-B-akten)
9. Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
10. Speciaal onderwijs
11. Leerlingwezen
95. Nog geen diploma / volgt nu onderwijs
96.
Geen
97. Andere opleiding