Print 

Demographics (DN)

DN021: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
GENERIC Greece (GR) english
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school certificate or degree that [your/your/your/your/your/your] [{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late] [husband/wife/husband/wife/husband/wife] has obtained?


παρακαλώ κοιτάξτε την κάρτα 2. ποιο είναι το υψηλότερο πτυχίο που
[{κενό}/{κενό}/ο πρώην/η πρώην/ο αποθανόν/η αποθανούσα]
[σύζυγος/σύζυγος/σύζυγος/σύζυγος/σύζυγος/σύζυγος]
[σας/σας/σας/σας/σας/σας] απέκτησε ;

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (or abroad)

1. δημοτικό
2. γυμνάσιο (3τάξιο)
3. γενικό ή επαγγελματικό λύκειο (τελ,τεε,πολυκλαδικό) ή 6τάξιο
γυμνάσιο
4. ιεκ
95. κανένα πτυχίο ακόμη/ακόμη στο σχολείο
96. κανένα
97. κάτι άλλο (ή στο εξωτερικό)