Print 

Demographics (DN)

DN012: FURTHER EDUCATION
GENERIC Denmark (DK) english
Explanatory notes  
Only ISCED-code available.  
Text of the question  
Please look at card 3.Which degrees of higher education or vocational training do you have? Se venligst kort 3. Hvilke videregående uddannelser eller erhvervsuddannelser har De fuldført?
Interviewer instructions  
IWER: CODE ALL THAT APPLY
IWER: Gerne flere svar.
Response categories  

1. Nurses' training school
2. College of further/higher education
3. Other college or training establishment
4. Polytechnic/Scottish Central Institutions
5. University
95. Still in higher education or vocational training
96. None
97. Other (also abroad)


1. Specialarbejderuddannelse
2. Lærlinge - elev eller EFG-uddannelse
3. Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed
4. Kort videregående uddannelse (under 3 år)
5. Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)
6. Lang videregående uddannelse (over 4 år)
95. Er stadig under videregående uddannelse eller faglig uddannelse
96. Ingen
97. Anden erhvervsuddannelse (også eksamen/uddannelse i udlandet)
1. (3)
2. (3)
3. (3)
4. (5)
5. (5)
6. (5)