Print 

Demographics (DN)

DN021: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
GENERIC Denmark (DK) english
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school certificate or degree that [your/your/your/your/your/your] [{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late] [husband/wife/husband/wife/husband/wife] has obtained?


Se venligst på kort 2. Hvad er højeste skoleuddannelse/eksamen
[Deres/Deres/Deres/Deres/Deres/Deres]
[{tom}/{tom}/eks-/eks-/afdøde/afdøde][mand/kone/mand/kone/mand/kone]
har fuldført?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (or abroad)

1. 7. klasse eller kortere
2. 8. klasse
3. 9. klasse, mellemskoleeksamen
4. 10. klasse, realeksamen
5. Studentereksamen eller HF
6. Højere Handelseksamen (HH, HF, HHX) eller højere teknisk eksamen
(HTX)
95. Endnu ingen uddannelse/går stadig i skole
96. Ingen
97. Anden skole (også skole i udlandet)