Print 

Demographics (DN)

DN021: HIGHEST EDUCATIONAL DEGREE OF PARTNER
GENERIC Belgium (Dutch) (BE_NL) english
Text of the question  
Please look at card 2.What is the highest school certificate or degree that [your/your/your/your/your/your] [{empty}/{empty}/ex-/ex-/late/late] [husband/wife/husband/wife/husband/wife] has obtained?


Kijkt u naar kaart 2. Wat is het hoogste diploma, of de hoogste
graad, die [uw/uw/uw/uw/uw/uw]
[{empty}/{empty}/ex-/ex-/overleden/overleden][man/vrouw/man/vrouw/man/
vrouw] behaald heeft, hoger onderwijs buiten beschouwing gelaten?

Response categories  
1. Comprehensive school
2. Grammar school (not fee-paying)
3. Fee-paying grammar school
4. Sixth form College/Tertiary College
5. Public or other private school
6. Elementary school
7. Secondary modern/secondary school
8. Technical school (not college)
95. No degree yet/still in school
96. None
97. Other type (or abroad)

11. Lager onderwijs
12. Lager secundair onderwijs - Kunst
13. Lager secundair onderwijs - Algemeen
14. Lager secundair onderwijs - Technisch
15. Lager secundair onderwijs - Beroeps
16. Hoger secundair onderwijs - Kunst
17.
Hoger secundair onderwijs - Algemeen
18. Hoger secundair onderwijs - Technisch
19. Hoger secundair onderwijs - Beroeps
95. Nog op school
96. Geen diploma
97. Ander diploma